Portal Biznes Zielona Góra wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Sobota, 19 Sierpień 2017 Godzina: 00:00
 • EN
 • PL
 • DE
Kursy walut
Informacja dla rejestrów RDR
Dodano: 2014-07-15
Informacja dla rejestrów RDR
Zgodnie z art. 37 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:
 
1. o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
 
2. o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
 
3. o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru;
 
 

Dyspozycją powyższego przepisu objęte są formy reglamentacji działalności gospodarczej wskazane w przepisach rozdziału IV ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Informacje te są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznienie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

 

Lista uprawnień (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności reglamentowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej) dla poszczególnych organów oraz role do wybrania przy rejestracji w CEIDG - (pobierz plik. pdf) (Ostatnia aktualizacja 28.04.14) 

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

ul. Władysława Orkana - 2 działki
Powierzchniadziałka nr 649/1 - 1 072 m2 i działka nr 649/2 - 827 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status: aktualna
Chynów ul. Poznańska
Powierzchnia4 711 m2
 • Przeznaczenie: Zabudowa usługowa handlu i usług
 • Status: aktualna
UL. KĄPIELOWA
Powierzchnia240 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status:
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA
Powierzchnia736 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Status: