Portal Biznes Zielona Góra wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Poniedziałek, 24 Lipiec 2017 Godzina: 00:00
 • EN
 • PL
 • DE
Kursy walut
w 2005 roku
Dodano: 2007-07-10
Przebudowa Obwodnicy Śródmiejskiej
Zadanie (nr projektu Z/2.08/I/1.1.1/453/05) zostało zrealizowane przy pomocy środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
 
 
Krótka historia
 
Obwodnicę śródmiejską (wewnętrzną) tworzą ulice: Dąbrówki, Długa, al. Konstytucji 3 Maja i Wrocławska.

Ulice tworzące obwodnicę śródmiejską budowane były w latach 1980 - 1981.

Wykonane konstrukcje jezdni wybudowanych ulic nie były wymiarowane na obecną strukturę rodzajową ruchu drogowego, a tym bardziej na obecne natężenie ruchu.

Badania ruchu wykazały, że np. przez skrzyżowanie ulic: Długa i 1 Maja przejeżdża w godzinach 600 - 1800 ok. 31 000 pojazdów.

Po ponad 20 - letniej eksploatacji jezdnie ulic obwodnicy charakteryzowały się spękaniami poprzecznymi, podłużnymi oraz spękaniami siatkowymi.

Ponadto występowały odkształcenia w postaci kolein, muld, wypiętrzeń oraz dostrzegało się ślady procesu starzenia lepiszcza asfaltowego.

Odłożenie na lata następne przebudowy i wzmocnienia konstrukcji jezdni ulic obwodnicy doprowadziłoby do ich całkowitej degradacji, a tym samym konieczna by była wymiana nie tylko nawierzchni bitumicznej, ale także podbudowy, co w rezultacie spowodowałoby zwiększenie kosztów przebudowy ulic obwodnicy o ok. 25 %.

Wykonywane w ostatnich latach roboty naprawcze prowadzone na jezdniach obwodnicy z uwagi na deformację nawierzchni bitumicznych są jedynie odświeżeniem profilaktycznym, umożliwiającym jedynie nieznaczną poprawę stanu bezpieczeństwa użytkowników drogi.

W latach 2002 - 2004 Miasto wydało kwotę ok. 190 tys. zł. na remonty cząstkowe oraz roboty naprawcze, przeprowadzone w ulicach tworzących obwodnicę śródmiejską.

Przebudowa obwodnicy to nie tylko wzmocnienie konstrukcji jezdni, ale także zmiana geometrii skrzyżowań i budowa nowych pasów włączenia i wyłączenia w obrębie skrzyżowań.

Przebudowa ulic obwodnicy uwzględniała także budowę nowych sygnalizacji świetlnych, akomodacyjnych na poszczególnych skrzyżowaniach, a tym samym umożliwiających wprowadzenie na całej długości obwodnicy koordynacji ruchu.


Opis przebiegu realizacji
 
W dniu 10.02.2005 r. Urząd Miasta Zielona Góra wnioskował o pozyskanie środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej". W dniu 17.06.2005 r. decyzją Ministra Finansów przyznano nam środki w wysokości 2 400 000,00 PLN.

W dniu 06.04.2005 r. Urząd Miasta Zielona Góra również wnioskował o pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR z ówczesną wnioskowaną kwota dofinansowania 7,2 mln PLN. Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 1 sierpnia 2006 r. zadecydowano o przyznaniu nam dofinansowania w kwocie ok. 3,8 mln PLN.

Roboty drogowe rozpoczęto w sierpniu 2005 roku i zakończono w październiku 2006 roku. Protokolarny odbiór nastąpił w listopadzie 2006 roku.


Źródła finansowania
Wartość ogółem:
Dofinansowanie ze ZPORR:
Dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa:
Środki własne miasta:
8 361 080,58 PLN
3 788 000,45 PLN
2 400 000,00 PLN
2 173 080,13 PLN
 
 
 
Więcej
 
obwodnica1.jpg obwodnica2.jpg obwodnica3.jpg
obwodnica4.jpg obwodnica5.jpg obwodnica6.jpg
obwodnica7.jpg obwodnica8.jpg
obwodnica9.jpg
 
ul. Władysława Orkana - 2 działki
Powierzchniadziałka nr 649/1 - 1 072 m2 i działka nr 649/2 - 827 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status: aktualna
Chynów ul. Poznańska
Powierzchnia4 711 m2
 • Przeznaczenie: Zabudowa usługowa handlu i usług
 • Status: aktualna
UL. KĄPIELOWA
Powierzchnia240 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status:
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA
Powierzchnia736 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Status: