Portal Biznes Zielona Góra wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Piątek, 28 Lipiec 2017 Godzina: 00:00
 • EN
 • PL
 • DE
Park Przemysłowo - Technologiczny
Dodano: 2010-06-08
Drukuj
Podpisanie umowy powołującej spółkę
Dnia 14 maja 2010 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisano umowę , powołującą spółkę „Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny” w Nowym Kisielinie.
 
Głównym założeniem spółki jest wspieranie innowacyjności regionu i rozwoju gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy oraz powiązanie gospodarki z edukacją.
Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny ma być miejscem, które przyciągnie inwestorów branży high-tech, miejscem, gdzie nauka spotka się z biznesem, gdzie przepływają innowacje i technologie, poza tym ma stać się wyznacznikiem rozwoju miasta i regionu.
Założenia mają być realizowane poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, przedsiębiorców, realizację projektów unijnych oraz badania naukowe. Ponadto planowane jest powstanie bazy materialnej, infrastrukturalnej, ekonomiczne, która posłuży do zakładania, rozwoju i wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw.
Głównymi udziałowcami w spółce są: Miasto Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Gmina Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Na terenie Lubuskiego Parku Naukowo-Technologicznego swoją siedzibę będą miały takie instytucje jak:
- Centrum Logistyczne,
- Centrum Technologii Informatycznych,
- Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii,
- Centrum Innowacji.
Zgromadzenie wspólników spółki podczas uroczystego podpisania umowy, wybrało również trzyosobową radę nadzorczą, którą tworzą osoby delegowane przez: Miasto Zielona Góra – Dariusz Lesicki - Wiceprezydent Miasta, Jan Krawiec - Prezes Lubuskiej Izby Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski – Katarzyna Łasińska - Dyrektor Biura Prorektora ds. Rozwoju.
Rada Nadzorcza aktualnie ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Spółki
 
W ramach celów Spółki, określonych w paragrafie 4, przedmiot działalności Spółki obejmuje:
 
 
1) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
2) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
3) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31. Z),
4) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
5) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
6) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
7) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
8) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
9) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
10) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
11) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
12) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
14) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
15) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
16) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
17) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
18) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
19) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
20) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
21) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
22) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
23) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
24) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
25) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
26) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
28) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
29) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
30) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
31) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
33) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
34) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
35) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
36) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),
37) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),
38) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
39) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
40) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).
41) W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.
 
 
Dodano: 2010-01-26
Drukuj
LUBUSKI PARK PRZEMYSŁOWO - TECHNOLOGICZNY
Uzbrojenie Terenu
 • Projektowana sieć kanalizacyjna będzie włączona do rurociągu prowadzącego ścieki z obszaru Raculi i Drzonkowa
 • Sieć będzie ułożona na odcinku od wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr E279 z projektowaną drogą wojewódzką równolegle do planowanej budowy sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z Raculi i Drzonkowa
 • Projektowana infrastruktura wodno-kanalizacyjna i telekomunikacyjna dla Lubuskiego Parku Przemysłowego będzie zlokalizowana w pasie drogowym projektowanej drogi wojewódzkiej i stanowi infrastrukturę towarzyszącą przy realizacji budowy drogi
Terminy
 • Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej:II kwartał 2010r.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: III kwartał 2010r.
 • Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: IV kwartał 2011r.
Załączniki
 • Strona 3 z 3
 • 1
 • 2
 • 3
ul. Władysława Orkana - 2 działki
Powierzchniadziałka nr 649/1 - 1 072 m2 i działka nr 649/2 - 827 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status: aktualna
Chynów ul. Poznańska
Powierzchnia4 711 m2
 • Przeznaczenie: Zabudowa usługowa handlu i usług
 • Status: aktualna
UL. KĄPIELOWA
Powierzchnia240 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status:
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA
Powierzchnia736 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Status: