Portal Biznes Zielona Góra wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Sobota, 19 Sierpień 2017 Godzina: 00:00
 • EN
 • PL
 • DE
Kursy walut
Stawki podatku od nieruchomości
Dodano: 2016-04-18
Drukuj
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.[1])), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie handlu na powierzchni sprzedaży powyżej 600 m2 (od jednego budynku) – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli lub ich części:

a) będących nowo wybudowanymi sieciami ciepłowniczymi, dla których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2017 r. - 1% ich wartości określonej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,

b) pozostałych, niewymienionych w lit. a - 2% ich wartości określonej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Podstawa prawna

Uchwała nr XLI.485.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 roku, poz. 2472).[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250.

 
Dodano: 2014-12-05 przez Dorota Kotkiewicz
Drukuj
Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2015 roku
 1. od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 2,34 zł od 1ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni;

 2. od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

 3. od budowli lub ich części:
  1. związanych z dostarczaniem i uzdatnianiem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych – 1,3% ich wartości, określonej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,
  2. będących nowo wybudowanymi sieciami ciepłowniczymi, dla których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2015 r. i w latach następnych – 1% ich wartości, określonej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych,
  3. pozostałych, niewymienionych w lit. a i b – 2 % ich wartości, określonej zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Podstawa prawna
Zgodnie z uchwałą nr LVI.465.2013 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienioną uchwałą nr LXXIV.665.2014 Rady Miasta Zielona z dnia 28 października 2014 r.. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 roku, poz. 2301 z późn. zm.).
ul. Władysława Orkana - 2 działki
Powierzchniadziałka nr 649/1 - 1 072 m2 i działka nr 649/2 - 827 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status: aktualna
Chynów ul. Poznańska
Powierzchnia4 711 m2
 • Przeznaczenie: Zabudowa usługowa handlu i usług
 • Status: aktualna
UL. KĄPIELOWA
Powierzchnia240 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status:
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA
Powierzchnia736 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Status: