Portal Biznes Zielona Góra wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Sobota, 19 Sierpień 2017 Godzina: 00:00
 • EN
 • PL
 • DE
Kursy walut
Zwolnienia i ulgi
Dodano: 2010-02-11
Program pomocowy zwolnienia od podatku od nieruchomosci w ramach pomocy DE MINIMIS

Rada Miasta Zielona Góra uchwałą nr LXXIII.640.2014 z dnia 30 września 2014 r. wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

 

Na podstawie tej uchwały zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres trzech lat budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, będące własnością przedsiębiorców, stanowiące nowe inwestycje, związane z uruchomieniem lub poszerzeniem dotychczasowej działalności gospodarczej, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

 

Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości jest:

 1. dokonanie zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis, w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu nowej inwestycji (wybudowaniu nowych lub rozbudowę istniejących budynków i budowli).
 2. poniesienie nakładów związanych z nową inwestycją:
  • w przypadku mikro i małych przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 50 tys. euro,
  • w przypadku średnich przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 500 tys. euro,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 5 mln euro;
 3. utworzenie, nie później niż w okresie 1 roku od dnia zakończenia nowej inwestycji:
  • w przypadku mikro i małych przedsiębiorców - co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
  • w przypadku średnich przedsiębiorców - co najmniej 25 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców - co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
 4. prowadzenie działalności gospodarczej na nieruchomościach objętych zwolnieniem podatkowym co najmniej przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji;
 5. utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres 3 lat od ich utworzenia.

 

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości nie podlegają budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności handlowej.

 

Uzyskanie zwolnienia podatkowego jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 - tekst jednolity z późn. zm.3)) oraz w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

 

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli jej wartość, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie trzech lat podatkowych, tzn. bieżącego, w którym udzielane jest zwolnienie i dwóch poprzednich, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów – kwoty 100 tys. euro brutto i nie zostanie przeznaczona na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów.

 

Pomoc nie może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca otrzymał pomoc inną niż de minimis na tę samą inwestycję lub na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z tą samą inwestycją, w tym ze środków Unii Europejskiej, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mającej zastosowanie przy udzielaniu pomocy publicznej innej niż de minimis.

ul. Władysława Orkana - 2 działki
Powierzchniadziałka nr 649/1 - 1 072 m2 i działka nr 649/2 - 827 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status: aktualna
Chynów ul. Poznańska
Powierzchnia4 711 m2
 • Przeznaczenie: Zabudowa usługowa handlu i usług
 • Status: aktualna
UL. KĄPIELOWA
Powierzchnia240 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status:
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA
Powierzchnia736 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Status: