Portal Biznes Zielona Góra wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Plików Cookies
x
Piątek, 28 Lipiec 2017 Godzina: 00:00
 • EN
 • PL
 • DE
Kursy walut
Środki Pomocowe
Dodano: 2014-07-15
Środki Pomocowe
Na terenie regionu Województwa Lubuskiego w ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx):
 
  a.. Program Inteligentny Rozwój 2014-2020 
  b.. Program Polska Cyfrowa 2014-2020 
  c.. Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
  d.. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
  e.. Program Pomoc Techniczna 2014-2020 
jak również  Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 www.rpo2020.lubuskie.pl
 
 
Placówki, w których można uzyskać informację dot. dofinansowania dla firm to:
 
- Bezpłatny Punkt Konsultacyjny przy Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej OPZL
ul. Reja 6, 65-001 Zielona Góra,
tel. (68) 327 18 81, www.pk.opzl.pl
 
 
- Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra
tel. (68) 456 56 56, www.wup.zgora.pl
 
 
- Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Sienkiewicza 9, 65-446 Zielona Góra
tel. (68) 456 56 60, pup.zielona.gora.sisco.info
 
 
- Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze
ul. Sulechowska 1, 65-022 Zielona Góra,
tel. (68) 329 78 42, www.region.zgora.pl

 
 
- Lubuski Fundusz Pożyczkowy (LFP)
ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
tel. (68) 329 78 27, www.lfp.region.zgora.pl
 
 
- Fundusz pożyczkowy PARP
 
 
Bezpłatny e-learning:
 
- Akademia PARP
 
- Krajowy System Usług
 
- Dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych
 
- Internetowy Punkt Konsultacyjny e-szkolenia dla przedsiębiorcy
 
 
Można również skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych. Informacje na temat ww. funduszy dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  www.parp.gov.pl, www.ksugov.pl. Wszelkich informacji z zakresu działalności funduszy pożyczkowych udziela również warszawskie Biuro Polskiego Związku Fudnuszy Pożyczkowych www.pzfp.pl tel. (22) 521 06 71, 602 413 685. adres e-mail: biuro@pzfp.pl
 
 
Na terenie województwa Lubuskiego można skorzystać z pomocy Lubuskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych (LFPK) http://lfpk.pl/. LFPK powstał w Zielonej Górze w 2002 roku z inicjatywy Sejmiku Województwa Lubuskiego. Celem jego powołania było ożywienie działalności podmiotów gospodarczych działających na terenie Województwa Lubuskiego poprzez udzielanie poręczeń zabezpieczających zwrot kredytów i pożyczek udzielanych przez Instytucje Finansujące  Współpracujące z LFPK na rzecz przedsiębiorców.
 
Obecnie Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych zaliczany jest do ścisłej czołówki funduszy poręczeniowych istniejących w Polsce. LFPK udziela poręczeń na zabezpieczenie kredytów i pożyczek  zaciąganych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa lubuskiego. Poręcza zarówno kredyty obrotowe jak i inwestycyjne, w tym kredyty przeznaczane na inwestycje finansowane z udziałem środków unijnych.
 
 
Udziałowcami LFPK Sp. z o.o. są:
 
- Województwo Lubuskie www.lubuskie.pl
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie www.bgk.com.pl
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl
 
 
 
ul. Władysława Orkana - 2 działki
Powierzchniadziałka nr 649/1 - 1 072 m2 i działka nr 649/2 - 827 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status: aktualna
Chynów ul. Poznańska
Powierzchnia4 711 m2
 • Przeznaczenie: Zabudowa usługowa handlu i usług
 • Status: aktualna
UL. KĄPIELOWA
Powierzchnia240 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej...
 • Status:
UL. WŁADYSŁAWA ORKANA
Powierzchnia736 m2
 • Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Status: